Керівництво Асоціації

Вищим органом управління Асоціації є Рада Асоціації. Рада Асоціації складається із уповноважених представників всіх учасників Асоціації та інших осіб. Рада Асоціації обирає Голову Ради.
Виконавчим і розпорядчим органом Асоціації, що здійснює управління її поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань, є Дирекція.Дирекція підзвітна Раді Асоціації і забезпечує виконання прийнятих нею рішень.
Дирекція складається із Генерального директора, його заступників, головного бухгалтера та членів Дирекції, призначених Радою Асоціації.