Істория Асоціації

Асоціація «Ліга машинобудівників та роботодавців України «Укрмашбуд» була створена 13 березня 2012 року як об’єднання осіб, для координації господарської діяльності підприємств які здійснюють діяльність у сфері машинобудування, без права втручання в їх виробничу та комерційну діяльність, для задоволення та захисту їх законних фахових, соціальних, економічних та інших спільних інтересів.