Діяльність Асоціації

Метою діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішення.
Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:
1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:
- роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів – консультантів; 
- розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіту про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
- формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвіт;
- організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
- надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.
2. Забезпечення інформацією:
2.1. Збирання серед учасників даних лише про:
виробництво та виробничі потужності;
проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;
технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої передбачено Установчим договором.
2.2. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.
3. У сфері стандартизації, а саме:
сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товару, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.
4. Стосунків з органами влади та між учасниками Асоціації, а саме:
співробітництва з органами влади лише з питань нормативно – правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;
захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки. 
Для реалізації цих цілей Асоціація здійснює такі види діяльності:
1. Вживає заходів з забезпечення додержання чинного законодавства України у сфері машинобудування.
2. Розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього вирішення спорів, що можуть виникати між членами Асоціації або між членами Асоціації і третіми особами, згідно етичних принципів і чинного законодавства України.
3. Представляє та захищає законні права та інтереси членів Асоціації у органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. Розробляє та вносить до цих органів відповідні проекти.
4. Інформує членів Асоціації про чинне законодавство у галузі машинобудування та про поточні зміни в ньому, а також про свою діяльність.
5. Підтримує постійні зв'язки з засобами масової інформації, поширює через них інформацію з питань машинобудування, робить публічні заяви і впливає на громадську думку.
6. Проводе громадську експертизу та громадські слухання з питань визначених в цілях та предметі діяльності Асоціації.
7. Збирає, узагальнює та аналітично обробляє статистичну інформацію про діяльність в сфері машинобудування. Приймає участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків. 
8. Здійснює підтримку нових технологій, які впроваджуються в сфері машинобудування України.
9. Надає консультації членам Асоціації, розробляє і розповсюджує серед своїх членів методичні матеріали і рекомендації.
10. Вивчає і знайомить своїх членів з передовим досвідом вітчизняних і зарубіжних компаній у сфері машинобудування.
11. Сприяє просвітницькій діяльності, проведенню семінарів для членів Асоціації, бере участь в конференціях, семінарах та інших заходах з питань розвитку відносин в сфері машинобудування та захисту авторських та суміжних прав, видає і розповсюджує матеріали професійного, просвітницького та інформаційно-довідкового характеру.
12. Співробітничає і проводить координаційну роботу з іншими організаціями і об'єднаннями, які здійснюють діяльність в сфері машинобудування, в тому числі з міжнародними.
13. Створює регіональні представництва Асоціації для забезпечення тіснішого зв'язку з членами Асоціації та іншими суб'єктами машинобудування.
14. Сприяє проведенню прийомів, виставок, презентацій, протокольних обідів та зустрічей, в тому числі зустрічей, дискусій, інших заходів з видатними вченими, політичними діячами, відомими підприємцями.
15. Приймає участь у діяльності експертної ради Міністерства економіки України;
16. Приймає участь в підготовці законодавчих та регуляторних актів в сфері машинобудування;
17. Здійснює спільний з профільним комітетом Верховної Ради України аналіз запропонованих законодавчих актів на предмет можливості їх виконання членами Асоціації та надає рекомендації по зміні чинного законодавства;
18. Сприяє правоохоронним органам в контролі, виявленні та розслідуванні правопорушень в сфері машинобудування;
19. Сприяє проведенню тренінгів, семінарів, лекцій та інших заходів.
20. Періодично проводить зустрічі (конференції) членів асоціації з метою досягнення спільної позиції щодо актуальних питань розвитку ринку машинобудування.
21. Сприяє захисту інтересів членів Асоціації в питаннях, що потребують публічного, суспільного, державного та судового розгляду.
22. Інформує громадськість через засоби масової інформації про здійснені Асоціацією заходи направлені на розвиток сфери машинобудування.