Умови вступу

Асоціація є вільною для вступу нових учасників.
Бажаючиї стати учасником Асоціації погоджуються:
- виконувати рішення керівних органів Асоціації;
- сприяти своєю діяльністю досягнення мети та виконанню завдань Асоціації;
- сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Радою Асоціації;
- дотримуватися правил добросовісної конкуренції.

Для вступу до Асоціації потенційний учасник повинен:
- написати листа з проханням розглянути питання про можливість вступу Підприємства до Асоціації. (Приклад) 
- надати інформацію про діяльність підприємства, рекламні матеріали, презентацію.
- після рішення Ради Асоціації про прийняття нового учасника — заключити договір про співпрацю між Асоціацією «Укрмашбуд» та «Підприємством».
- надати інформацію для довідника. (Приклад)